Kategorier
🇮🇷

رئیسی باید به خاطر جنایاتش محاکمه شود و نه رئیس جمهور / Instead of running as president, Raisi must be tried in an impartial court

https://wp.me/p856vA-UD

Kategorier
🇮🇷

Technical analysis of oil in the ninth week of 2023

https://wp.me/p8VaMY-3s1

Kategorier
نامه های ناخوانا

بوشهر بازار کویتی ها 1361 خورشیدی

Kategorier
پست ایده

ناتو و امپریالیسم

https://wp.me/pd7kX3-sE

با شرح تناقضات سیاسی که سرمایه داری انحصاری و مالی با آن روبرو است و شکاف های طبقاتی که از دهه هشتاد ملی به عمق غیر پذیرشی رسیده است و دسیسه های مبارزه با کمونیسم که اکنون بیش از چهار دهه است که جهان می داند که در این دوران که کمونیسم این دشمن اصلی امپریالیسم خلع سلاح هسته‌ای شد اما بهشت بورژوازی ملی و دولتی هنوز به تعبیر آقایان نهادینه نشده است و با توجه به خساراتی که امپریالیسم از بدو پیدایش هزینه کرده است و در یغما بردن ثروت هایی سرشار طبیعی انرژی هنوز کوچکترین گام رفاه اجتماعی از تولید انرژی هسته ای و تسلیحات شیمیایی نصیب نبرده است و گمان سرمایه نظامی بر این است که حل تضاد جنگ و صلح ، کار و سرمایه و کمونيسم و امپریالیسم اقتصادی ملی حل نشدنی است و بدرستی مدافعین سینه چاک کن سرمایه داری کمپرادور وقت جاودانه می خواهند تا بورژوازی از باز پرداخت هزینه هایی که روی دست جامعه دمکراتیک و سوسیالیستی نهاده است ناتوان مانده و پرداخت را ناممکن می داند و یکه تاز میدان های دمکراسی و آزادی را تعدیل می کند تا جامعه دمکراتیک فرصت انتخاب آلترناتیو بهتر از کف بدهد و راه چپاول و غارت گری سرمایه های ملی ادامه دهد.

Kategorier
صلح

Norsk reset…

Typ. Eller kortslutning, eller black-out, eller en rejäl blecka, eller helt enkelt supa skallen i bitar 🙈🤪 Kärt barn har många namn 🤣🤣 De va iaf va de blev i slutändan av fredagens julbord, o jag tror de va en välbehövlig omstart för min del, för utan att riktigt ha fattat, så har jag sakta […]

Norsk reset…
Kategorier
پست ایده

شبیخون تاتار ها

https://wp.me/pdOdQ2-AP

Kategorier
🇮🇷

پیشوا

Kategorier
🇮🇷

Irans avslöjade kvinnor avslöjar islams förtryck.

Ursprungligen publicerad på mickecarlssonsblog om nutidens dårskap: Så länge ett lands regim ”bara” mördar innanför landsgränserna… … mumlar godhetsknarkarna tyst. När den tidigare kommunisten och KGB-översten Putin anföll Ukraina vaknade godhetsknarkarna till och vapen sändes till Ukraina. När Irans muslimska revolutionsgarde och poliser våldtar, skjuter och mördar iranska barn och kvinnor, mumlas det bara…

Irans avslöjade kvinnor avslöjar islams förtryck.
Kategorier
🇮🇷

Irans avslöjade kvinnor avslöjar islams förtryck.

Ursprungligen publicerad på mickecarlssonsblog om nutidens dårskap: Så länge ett lands regim ”bara” mördar innanför landsgränserna… … mumlar godhetsknarkarna tyst. När den tidigare kommunisten och KGB-översten Putin anföll Ukraina vaknade godhetsknarkarna till och vapen sändes till Ukraina. När Irans muslimska revolutionsgarde och poliser våldtar, skjuter och mördar iranska barn och kvinnor, mumlas det bara…

Irans avslöjade kvinnor avslöjar islams förtryck.
Kategorier
نامه های ناخوانا

شرح مختصر بر رمان خشم عصبی

رمان نویس آمریکایی فلیپ روث در رمان خشم عصبی که آخر عمرش به چاپ رسیده است واقع سال های 1950 و جنگ دو کره نقل و بازتاب می دهد.م مارکوس دانش جوی نوزده ساله کالج وینزبورگ در ایالت اوهایو است. مارکوس در چند ماه ابتدایی ترم چند بار خانه اش عوض می کند. مدیر کالج […]

شرح مختصر بر رمان خشم عصبی

من یک شورشی هستم

جنبش زن زندگی آزادی و شورش علیه جمهوری اسلامی و حکومت تئوکراتیک نظام و قدرت جهل و استبداد دینی را به تکاپو انداخته است . اعدام فرزندان انقلابی در ایران و حضور میلیونی مردم در کف خیابان 25 هزار اسیر معترض به نظم دینی و سرکوب دگراندیشان این سو ظن در شبکه های جهانی مذهبی راه انداخته است تا راست افراطی در اروپا با بهره برداری از شورش مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری دمکراسی پایدار دست به کار انحراف در مسیر انقلاب 1400 ایران ایجاد کند حمله به اندیشه های چپ از طرف راست ترین جناح های مذهبی در قدرت سیاسی از جمله اهداف شبانه روزی نیروهای امپریالیسم نژادی ،مذهبی ملی علیه سوسیالیسم دمکراسی و شورش علیه نظم ناعادلانه تهاد های دولتی بخرد و یا در بدترین وضعیت ممکن جنبش اجتماعی و دمکراسی طلبانه را به اتهام واهی چپ روي و ببمار های کودکانه و انگشت اتهام نشان دادن سوی این و یا آن جنبش مبارز و حق طلبانه علیه دیکتاتوری دینی و حزبی که در سیاست شفاف در کف خیابان به نمایش گذاشته شده است از جمله شگرد های جنبس های راست ملی و ناسیونالیسم کور است که در سرمایه لانه کرده است